Pomysły dla małego ogrodu

Nie jest łatwo znaleźć pomysły na zaplanowanie małego ogrodu. Małe przestrzenie znacząco różnią się od innych konstrukcji ogrodowych. Przestrzeń odgrywa ważną rolę w organizowaniu terenów. Ogród nie może wydawać się nadmiernie zatłoczony, lecz równolegle powinien zapewniać stosowne wypełnienie przestrzeni.

Ponieważ przestrzeń jest ograniczona, korzystając z krzywych linii sprawić można, że teren będzie stwarzał pozory większego. Krzywe wykonane w sekwencji sieci sprawiają, że mała przestrzeń ogrodu ma wygląd większej. Wszystko co należy uczynić to scalić te krzywe. Można także stosować krzywe równoległe, pomogą one sprawić odczucie, że przestrzeń grodu jest większa niż po prawdzie.

Pomysły dla małego ogrodu

Odseparowanie ogrodu

Aby zjednoczyć trzy regiony sadzenia można użyć błękitnej szałwii. Wreszcie kiedy budowa ogrodu zostanie skończona pełen teren można odseparować od głównej ulicy. Do tego celu można użyć różnych roślin, poprzez to można wprowadzić do ogrodu trochę więcej intymności.

Także tekstury mogą odgrywać wielką rolę w poszerzeniu wielkości małego ogrodu. Chociaż można wybrać własną strukturę, często używa się cegły na patio czy kamienia naturalnego na deptaki, który kontrastuje z otoczeniem w pozostałych terenach.

Pielęgnacja małego ogrodu

Co zrobić, gdy ogród zaatakują chwasty? Żeby temu zapobiec trzeba skorzystać z profesjonalnej bariery zabezpieczającej. Zapewni to, że chwasty nie zbliżą się do szczęśliwie bronionego otoczenia. Bronić się można także korzystając z „usługi ogrodnicze Poznań”, dzięki temu chwasty nie zakorzenią się w ogrodzie.

Są to jedynie niektóre z pomysłów jakie można zastosować przy urządzaniu małego ogrodu. Idee pokazane powyżej mogą być wykorzystane do stworzenia zdumiewającego środowiska dla małych obszarów. Przy planowaniu można poszukiwać zawodowej pomocy dla lepszych rezultatów pracy.

Reklamy